2-lagig, ZZ/V,25x21cm, weiß, verklebt 4000

2-lagig, ZZ/V,25x21cm, weiß, verklebt 4000
Artikelnummer: PLO AG-060
2-lagig, ZZ/V,25x21cm, weiß, verklebt 4000