2-lagig, ZZ/V, 25x21cm, weiß, verklebt 4000

2-lagig, ZZ/V, 25x21cm, weiß, verklebt 4000
Artikelnummer: PLO ST-88060
2-lagig, ZZ/V, 25x21cm, weiß, verklebt 4000